Home » GRECIA » Jean-Daniel Colombani: Proiect de gestionare a crizei refugiaților

Jean-Daniel Colombani: Proiect de gestionare a crizei refugiaților

Odată ce criza refugiaților a luat dimensiuni globale și afectează Grecia, care la moment primește cea mai mare lovitură, Jean-Daniel Colombani, consilier special în probleme de migrație și consilier special privind abordarea crimei organizate, propune un proiect complet de gestionare a crizei.

Prin intermediul unor acțiuni care pornesc de la țările de origine ale refugiaților și imigranților ilegali, până la crearea Poliției Multiculturale, Jean-Daniel Colombani propune un plan de acțiune care aduce problema mai aproape de soluție.

Planul de acțiune pentru refugiați

Criza refugiaților – Planul de acțiune

Acțiuni și campanii de informare

În Țările de Origine

lebannese-newspapaer

Crearea acțiunilor și campaniilor de informare a potențialilor imigranți ilegali.
Campaniile pe site-urile locale, ziarele și canalele din țările de origine ale imigranților, ca în cazul Ungariei. Din cauza numărului mare de imigranți și refugiați, pe care îi primește din Liban și Iordania, guvernul ungar a publicat o pagină întreagă în ziarele libaneze (An-Nahar) și Iordania (Al-Rai) luni, 21 septembrie 2015, avertizând imigrantii potențiali de a nu intra ilegal în țară, declarând că aceasta este o crimă pedepsită cu închisoarea.

 

“Nu-i ascultați pe contrabandiști. Ungaria nu va permite imigranților ilegali să traverseze teritoriul său “.
Un spot eșantion:

 

În cadrul frontierelor:

Recrutarea comunităților de imigranți din țară și îndepărtarea celor care au conexiuni cu traficanții de persoane.

Protecția frontierelor

Frontierele terestre

Este cert faptul că Grecia are obligații față de :
1. Convenția internațională de la Geneva
2. Tratatul Schengen
3. Cea de a doua convenție de la Dublin

Protecția granițelor Greciei trebuie să se facă în cooperare cu alte state și organizații, cum ar fi Turcia și Marea Britanie (unde se poate exercita o presiune asupra Turciei pentru probleme de intervenții împotriva traficului de ființe umane și problema predării lor justiției – prin urmare, cooperarea ar trebui să fie oficială), în colaborare cu NATO, pentru a opri fluxul potențialilor imigranților ilegali și al refugiaților înainte de a ajunge la frontierele terestre, (din cauza condițiilor menționate mai sus, țara nu poate acționa la returnarea potențialilor imigranți ilegali sau să examineze orice cerere a refugiaților).

Frontierele Maritime
Scutul frontierelor maritime trebuie să fie navele marinei cu asistența NATO. Atât separarea cât și identificarea refugiaților de imigranții ilegali ar trebui să aibă loc în apele internaționale.

Identificarea și înregistrarea

Identificarea volumului mare de imigranți și refugiați este un scut pentru securitatea internațională și, în același timp, sprijinul drepturilor refugiaților în identificarea și separarea lor de imigranții ilegali. Acest lucru se poate face numai în prezența traducătorilo și ai experților compatrioții lor.
Spații locative, îngrijire și tratament medical
Spații de Repatriere (de retenție)
Spații de Găzduire (de tip închis)
Spații pentru Copii neînsoțiți

Crearea diverselor centre de găzduire, unde va avea loc separarea refugiaților în baza destinației, religiei, etniei și limbei lor. Astfel se vor evita posibilele tensiuni, se va facilita procedura în întregime și se va putea crea o bază de date cuprinzătoare cu privire la drumul lor spre destinația lor finală.

Crearea comitetului asociațiilor de imigranți
În Grecia există mai mult de 500 de comunități ale imigranților. Aceste asociații sunt divizate în baza religiei, etniei și credinței. Crearea unei “Comitet al Asociaților Imigranților” al căror scop va fi organizarea și controlul asociaților existente, întrucât în spatele existenței unei “comunități” se ascund, dacă este cazul, activități criminale, precum traficul de persoane.

 

Poliția Multiculturală

DEPARTAMENTUL DE POLIȚIE din ATTICA
Biroul Poliției Mulculturale

Misiunea:
Va fi puntea de comunicare cu comunitățile de imigranți din regiunea Attica. Misiunea Biroului Poliției Multiculturale este de a menține o comunicare deschisă cu comunitățile din țările balcanice, Asia de Sud-Est și Africa, care trăiesc în Attica.

Descriere:
Oficiul de Poliție Intercultural va fi supus jurisdicției sediului administrativ al Poliției Elene și Ministerului Protecției Cetățenilor, dar va fi un Serviciu Special independent care va depinde direct de șeful Poliției Elene. Potențial ar putea lua forma unei direcții separate și cu adjuncți în alte regiuni ale țării din afara Atticii (de exemplu, Subdiviziunea a II a Greciei), etc. Din motive evidente de independență, dar, de asemeni, diversitatea misiunii agenției necesită abordarea mai înaltă a structurii organizatorice în cadrul Poliției Elene.

Rolul Oficiului va fi unul intermediar și nu punitiv.

Biroul va fi deschis publicului (pentru rezidenții legali și ilegali din Grecia) și va fi responsabil de a transmite autorităților guvernamentale competente plângerile și reclamațiile cetățenilor.
Polițiștii Multiculturali vor fi acceptați și vor primi imediat (prin walk-in) rapoarte ale criminalităților, accidentelor, șantajelor și amenințărilor.

Polițiștii Multiculturali prezenta rapoarte, privind prevenirea criminalității și vor susține cetățenii pentru furnizarea de informații utile în limba lor.

Polițiștii Multiculturali vor participa la evenimente multiculturale ale diferitor comunități și vor trimite mesaje de mulțumire atât scrise cât și înregistrate video.
Polițiștii Multiculturali vor răspunde la întrebări, cereri și reclamații din partea cetățenilor și prin telefon, la un număr de patru cifre XXXX.
Biroul Poliției Multiculturale, inițial, va deservi populația comunităților mari din Attica (Albaneză, africană, arabă, pakistaneză, rusă, georgiană și comunitatea din Filipine) cu 12 Polițiști Multiculturali care vor vorbi limbile respective și dialectele majore.

Sapțiu:

Oficiul Poliției Multiculturale va fi găzduit într-o clădire idependentă separată.
Polițiștii Multiculturali:

Oficiul Poliției Multiculturale va fi inițial cu personal format din 12 Polițiști Multiculturali și administrarea lor. Polițiști Multiculturali vor trebui să fie născuți în Grecia și să aibă origine în una din următoarle regiuni:

 • Albania (1 persoană)
  Africa (unul francofon și unul anglofon)
  Pakistan (1 punjabi și 1 pașto)
  Filipine (1 persoană)
  Țările arabe (unul sunit și unul șiit)
  Rusia (1 persoană)
  Georgia (2 persoane)

Cei 12 Polițiști Multiculturali vor participa la un program special de formare pentru a învăța legile, procedurile de primire și prelucrare ale reclamațiilor și denunțurile, precum și părților interesate, cărora ar trebui le prezinte infracțiunile raportate.

Instruirea va fi pe o durată de cel puțin 3 luni și va avea loc la Centrul pentru Studii de Securitate (ΚΕΜΕΑ).
Calificări pentru recrutare:

 • La acest concurs pot participa atât bărbații cât și femeile, cetățeni greci sau expatriați din nordul Epirului, Cipru și Turcia.
  Vârsta: de la 22-35 ani
  Cazier judiciar curat

Candidații nu trebuie să aibă antecedente penale, precum: condamnări pentru comitere sau tentativă de crimă, sau nesupunerea crimelor, dezertare, infracțiuni contra constituției, trădare a țării, atacuri împotriva puterii de stat, împotriva exercitării libere a drepturilor politice, falsificare, contrafacere, mărturie falsă, acuzații false, depunere de plângeri false, dezordine la serviciu, încălcare față de fisc, omucidere din neglijență, oricare ar fi proveniența, împotriva libertății sexuale și exploatării economice ale vieții sexuale, defăimare, furt, delapidare, deturnare de fonduri, fraudă, infidelitate, cerșit, necinstire, corupție, opresiune, droguri, furt de animale, de ucidere a animalelor, contrabandă sau orice altă crimă intenționată, pentru care i s-a impus pedeapsa cu închisoare de cel puțin trei (3) luni.

 • Absolvienți ai universităților sau TEI
 • Să vorbească fluent limba greacă și cel puțin o limbă străină (engleză, albaneză, franceză, punjabi, paștu, filipineză, arabă, rusă, georgiană)
 • Stare fizică satisfăcătoare, aprobată de către competența Comisiei pentru Sănătate
 • Înălțimea  (bărbați și femei) cel puțin 1,70 m fără încălțăminte
  Cerințe fizice, mentale și intelectuale calificate, îndeplinind cerințele activității poliției

Administratorul:
Oficiul Poliției Multiculturale va fi condus de un șef de poliție – de preferință de sex feminin; (revocabil de către Corpul Poliției Elene cu Gradul de Șef). Calificare obligatorie a candidatului pentru postul de Șef este conceptul și valoarea Multiculturalității.

Se propune ca postul să fie ocupat de către o femeie, atât ca dovadă a punerii în aplicare în practică a politicii de nediscriminare și respectarea diversității, cât și ca o mișcare care acordă o atenție rolului Serviciului ca un factor care contribuie la protejarea coeziunii sociale, al integrării armonioase, al corectitudinii și respectului reciproc, indiferent de diferențele etnice, religioase, rasiale și culturale. Mai mult decât atât, temperamentul feminin și sensibilitatea este evaluată ca fiind un alt factor, care va contribui în mod pozitiv la eficiența și eficacitatea acestei instituții noi și, posibil, va facilita și acceptarea efortului din partea altor părți interesate (de exemplu, autorități locale, organisme corporatiste și organisme publice etc).

Informații suplimentare:

Uniforma celor 12 Politiști Multiculturali și a șefului Biroului de Poliție Multiculturală va fi la fel ca și uniforma Poliției Elene și va fi înscris pe braț emblema distinctivă: ”Poliția Multiculturală”

Polițiștii Multiculturali nu vor purta arme.
Polițiștii Multiculturali vor avea wireless.
Pentru funcționarea eficientă a Biroului Poliției Multiculturale din Attica va fi nevoie de trei autovehicule (de patrulare) cu radio și sirenă.
Scopul:
Biroul Poliției Multiculturale va contribui la siguranța și securitatea comunităților menționate mai sus, oferind sprijin și asistență in partea Poliției Multiculturale pentru prevenirea criminalității.

De asemeni, vor fi dezvoltate parteneriate pentru prevenirea, reducerea și depășirea obstacolelor și combaterea mai rapidă cu care se confruntă comunitățile de imigranți și refugiați, indiferent dacă sunt infracțiuni sau altceva. Pentru abordarea atât individuală cât și preocupările generale ale acestor comunități, se vor crea punți de comunicare și de încredere necesare pentru a facilita procesul de multiculturalizare. Serviciile de poliție vor fi echitabile, imparțiale, prudente, cu respect față de demnitatea individuală a particularităților și cultura tuturor oamenilor, elemente care, de asemeni, sunt drepturi fundamentale ale omului într-o societate modernă.

Concluzie
Biroul Poliției Multiculturale:
Va deservi comunitățile de imigranți cu tematici ale administarției poliției comunicând cu aceștia în limba lor,
Va crea punți de legătură cu comunitățile de imigranți și reprezentanții acestora,

 • Va asigura coexistența pașnică a comunităților pentru reducerea criminalității dezvoltate în cadrul acestor comunități,
  Are un rol de supraveghere în monitorizarea activităților acestor comunități, protejând în același timp întreaga societate greacă de posibilele acțiuni criminale care amenință pacea socială, care pot fi prevenite prin colectarea la timpul potrivit și corect a informațiilor,
 • Vor fi rotejate însăși comunitățile împotriva unei posibile instigări neintenționate ale lor de interese străine și pentru a preveni criminalitatea organizată și actele teroriste,
  Va colabora cu Serviciul de Securitate din Attica, cu Noul Serviciul de Informații al Poliției Elene, cu Servicliul Attika și cu alte agenții care se ocupă de securitate, oferindu-le informații,
  Din aceste motive, este esențial rolul persoanelor care vor putea conversa, traduce și în principal să interpreteze cu exactitate ceea ce se transmite în fiecare dintre limbile menționate anterior.
 • ψολομπανι-300x205

 

test